βαμβακεύτριαι

βαμβακεύτριαι
Grammatical information: f.
Meaning: μαγγανεύτριαι (`tricksters') οἱ δε φαρμάκισσαι (`women using charms' [not in LSJ]) οἱ δε λαλοῦσαι τὸ δε βαμβακείας χάριν φαρμακείας χάριν.
Other forms: βάμβακους τοὺς φάρμακους ('poisoners, sorcerers, magicians') Κίλικες καλοῦσιν (AB). - I found a form ἀβαμβάκευτος `not seasoned' of food (Pyrgion ap. Ath.) for which I know no cognates.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: A word for doubtful medecines\/charms? From there λαλοῦσαι? The basis is identical with the word for `cotton', s. βαμβάκιον. It is known that cotton was thought to have a medicinal effect.

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.